E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Engelli Aylıkları - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Engelli Aylıkları

2022 Yaşlı ve Engelli Maaş Tutarları (2014 Yılı)

2022 maaşı memurlara verilen maaş katsayısına göre hesaplanıyor.
2014 Yılı için memur maaş katsayısı 0.076998 olarak belirlendi.
Bu artışa göre 2022 engelli maaşları 2014 yılında aşağıdaki şekilde hesaplandı;
Engel derecesi : %40 – %69 arası 847,10 TL, (Üç Aylık)
Engel derecesi : %70 ve üzeri 1.270.66 TL olarak hesaplandı.
Bu rakam yıl sonuna kadar aynı mart dönemi hariç olmak üzere 2014 mart dönemi iki aylık fark ile
%40 – %69 arası 889,36 TL’dir. %70 ve üzeri engelliler ise 1.334.004 TL olarak hesaplandı.

Muhtaçlık sınırı ise ilk altı ay için 255.22 TL, ikinci altı ay için 270.23 TL oldu.

2022 Sayılı Engelli Maaşınızın Başvuru Durumunu Buradan Öğrenebilirsiniz.2022 sayılı engelli maaşınızla ilgili başvuru durumu hakkında bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Linke tıklayınız ve Tc kimlik numaranızı giriniz:  https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/

2022 Sayılı Kanuna Göre Engelli  Maaşı Bağlanması. 2022 Engelli Maaşı Başvuru, Engelli Maaşı Almak İçin Neler Gerekli?

2022 Sayılı Kanun aslen 65 Yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara aylık bağlanmasına yönelik olup zamanla kapsamı ek maddelerle genişletilerek Engellilerde bu kanun kapsamına alınmıştır.

Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.

Başvuru:
•  Kaymakamlığa bağlı mal müdürlüklerinden alınacak başvuru formu,
•  Sağlık Kurulu Raporu,
•  3 adet fotoğraf ile bağlı bulundukları kaymakamlığa müracaat edilir.

Müracaatın uygun olarak kabul edilmesinden sonra 3 aylık dönemler halinde peşin olarak mahalli maliye teşkilatlarından alınır.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan engelliler ; Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurarak aylık bağlanmasını sağlayabilirler.

Gerekli Evraklar:

•  Dilekçe
•  Mal bildirim beyanı
•  Vukuatlı nüfus kayıt örneği
•  Sağlık Kurul Raporu
•  2 adet vesikalık fotoğraf
•  Fakirlik Kağıdı
•  Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur veya Emekli Sandığından maaş almadığını gösteren belge.

Bu belgeler hazırlanarak bağlı bulunan Defterdarlık, Malmüdürlükleri, Emekli Sandığı, Valilik veya Kaymakamlık makamlarına başvurulur.
Engelli  maaşı alanlar, sosyal güvencesi olan anne ve babanın vefatından sonra artık bu emeklilik maaşından da yararlanabilecekler.
(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 69. maddesi)
Engelli maaşı için başvuru yapıldığında verilen 2022 kartı ile kişiler bedava devlet hastanelerinden muayene ve tedavi olabilirler.
Aylığı almakta olan aile reisinin aylığı; eşinin de bu aylığı hak etmesi halinde veya bu aylığı alma hakkına sahip biriyle evlenmesi durumunda %50 oranında artırılmaktadır.
Aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı T.C. Ziraat Bankaları Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkez Müdürlükleri aracılığı ile hak sahiplerine veya vekil yâda vasilerine ödenir.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi