E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Engelli Araçlarının Park Edilmesi - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Engelli Araçlarının Park Edilmesi

MALUL, GAZİ VE ENGELLİLERE AİT ARAÇLARIN PARK ETMELERİ KONULU GENELGE

             T.C. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 Emniyet Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.05.1.EGM.0.85.03.03/64032-9995-171808 13.10.2006

Konu: Malul,Gazi ve Engellilere Ait Araçlar

İlgi: a) 29.01.1996 tarih ve 023 sayılı genelge                                             

b) 01.08.1996 tarih ve 172 sayılı genelge

c) 14.12.2001 tarih ve 0230 sayılı genelge) 12.07.2005 tarih ve 122458 sayılı talimat

 

             BAŞBAKANLIK

 Engelliler İDARESİ BAŞKANLIĞINA

 

İlgili sayılı genelge ve talimatlarda engelli vatandaşlarımızın araçları için park yerlerinin tahsis edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve trafikte kendilerine gerekli kolaylığın sağlanması istenilmesine rağmen, Bakanlığımıza gelen şikayet ve müracaatlarda; plakaları üzerinde engellilere mahsus işaret bulunan engelli vatandaşlarımızın ve gazilerimizin araçları ile özel tertibatı olmayıp sakatlık derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engellilerin araçlarına inme ve binmeleri esnasında, kara yolu üzerinde kısa süreyle park etmelerine müsaade edilmediği anlaşılmaktadır.

Bilindiği gibi 01.02.1989 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı arasında imzalanan protokole göre, bedensel engelli vatandaşlarımızın kullandıkları araçlardan, tescil plakaları üzerinde “engelli” olduğunu belirleyen işaret ve engelliler için park kartı verilmiş bulunanların 15 (onbeş ) dakika süre ile park etmelerinin sağlanması gerekmektedir.

Bu nedenle görevlilerimiz tarafından ;

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vatanın bölünmez bütünlüğünün müdafaası esnasında sakatlanıp gazi olanların, plakasında engelli işareti bulunan araçlarıyla hastane, banka, postane, alışveriş merkezleri gibi yerlere gidiş gelişlerinde yaptıkları park esnasında, gazi olduklarını gösteren belgelerini araçlarının ön camında bulundurmaları halinde, engelliler için park kartı uygulamasından faydalanmaları sağlanacaktır.
  • Tescil plakalarının üzerinde engellilere mahsus ayrım işaretleri bulunan araçların park etmelerine yardımcı olunacak, engelli araçları için tahsis edilen park yerlerine, başka sürücülerin park etmeleri önlenerek, aksine hareket edenler hakkında 2918 sayılı Kara yolları Trafik Kanununun 61/o maddesi gereğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır.
  • Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi %90 ve üzeri olan engelliler adına tescilli olup, araç sahibi malul ve sakat kişinin kanuni mümessili, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılan araçlara park etmelerinde yardımcı olunacaktır.
  • Engelli vatandaşlarımız ve gazilerimizin araçlarını kara yolu üzerinde 15 (on beş) dakikayı geçmemek üzere park etmelerine trafik güvenliği açısından alınmış tedbirlere uymak ve araçlarının ön camına park kartı/gazi belgesi koymak koşulu ile izin verilecek, bu vatandaşlarımızın hareket güçlükleri dikkate alınarak, kendilerine daha hoşgörülü davranılacak, ayrıca yaya durumundaki engelli vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerinde de gerekli yardım sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen konulara tüm personelimiz tarafından azami özen gösterilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi