E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Bakıma Muhtaç Engelliler - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Bakıma Muhtaç Engelliler

T.C.

Başbakanlık

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

 

Konu: Bakıma muhtaç engellilerin acil yerleştirme işlemleri

 

 

 

15 Mayıs 2008

 

 

 

GENELGE

2008/07

 

Bakıma muhtaç engellinün acil olarak durumuna uygun bir kuruluşa yerleştirilmesi sürecinde, evrakların tamamlanması aşamasında engelliye bakacak kişinin bulunamaması halinde nasıl hareket edileceği konusunda tereddüde düşüldüğü görülmektedir.

Bakıma muhtaç engellinün kalacak bir yerinin olmaması, bakacak kimsesinin bulunmaması, hayati tehlikenin bulunması, bakım hizmeti veren kişilerin ilgili evrakların tamamlanması sürecinde engelliye bakamayacak kadar zor şartlar altında bulunması gibi acil durumlarda, engellinün evraklarının tamamlanması beklenilmeksizin acil valilik oluru ile durumuna uygun bir sosyal hizmet kuruluşuna yerleştirilmesi gereklidir.

Uygulamada birlikteliğin sağlanabilmesi amacıyla aşağıda belirtildiği şekilde hareket edilmesi gerekli görülmüştür.

Buna göre;

 

1. Öncelikle o ilde bulunan, engellinün geçici olarak bakılabileceği bakım ve rehabilitasyon merkezi veya durumuna uygun olabilecek diğer resmî sosyal hizmet kuruluşlarından birisine acil valilik onayı ile geçici olarak yerleştirilmesi, ilgili evrakların il sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından ivedilikle hazırlanması ve durumuna uygun kuruluşa yerleştirilmesi işlemlerinin başlatılması;

2. İlde söz konusu engellinün durumuna uygun resmî sosyal hizmet kuruluşu bulunamaması veya mevcut kuruluşlarda boş yer olmaması, ancak ilde özel bakım merkezi bulunması ve özel bakım merkezinin de bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi halinde; bakıma muhtaç engellinün acil valilik onayı ile özel bakım merkezine yerleştirilmesi ve ilgili (engelli sağlık kurulu raporu, bakım raporu vb.) evraklarının azami 6 ay sürede (diğer Kurumlardan kaynaklanan gecikmeler hariç) hazırlanması veya hazırlatılması;

3. Evraklarının tamamlanması sonucunda söz konusu engellinün “Bakıma Muhtaç Engelli” kapsamında değerlendirilmesi ve yerleştirilen özel bakım merkezinde bakılmasına karar verilmesi durumunda geçici valilik onayının sürekli il onayına dönüştürülmesi;

4. Özel bakım merkezinde bakımı yapılan söz konusu bakıma muhtaç engellinün bakım ücretinin ilgili merkeze ödenmesinde acil valilik onayının alındığı tarihin esas alınması;

5. Ancak evraklarının tamamlanması neticesinde, söz konusu engellinün “bakıma muhtaç engelli” kapsamında olmadığının veya yerleştirilen özel bakım merkezinde kalmasının uygun olmayacağının anlaşılması hâlinde; söz konusu engellinün özel bakım merkezinde bakıldığı süre içerisinde bakımı karşılığında gerekli ödemenin (aylık iki net asgari ücret tutarında) yapılması; engellinün bakıma muhtaç kapsamında olmadığının veya söz konusu engellinün bu merkezde kalmasının uygun olmayacağının özel bakım merkezine tebliğ tarihinden itibaren ödeme yapılmaması, bu durumdaki engellinün gerek görülmesi hâlinde uygun sosyal hizmet modeline yönlendirilmesi;

6. Söz konusu engellinün bulunduğu ilde yerleştirilebileceği resmî ve özel sosyal hizmet kuruluşu bulunamaması hâlinde; konunun ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilmesi, Genel Müdürlükçe engellinün resmî bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilememesi durumunda, engellinün bir özel bakım merkezine geçici olarak yerleştirilmesi için ilgili il müdürlüğünce illerinde özel bakım merkezi bulunan diğer il müdürlükleri ile iletişim kurulması, söz konusu engelliye bakım hizmeti verebilecek özel bakım merkezi bulunması hâlinde engelli ve dosyasının ilgili il müdürlüğüne gönderilmesi, özel bakım merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce söz konusu engelli için acil valilik onayı alınarak özel bakım merkezine geçici olarak yerleştirilmesi, söz konusu engellinün kesin yerleştirme işlemleri için ilgili evrakların il müdürlüklerince koordineli çalışılarak azami 6 ay sürede (diğer Kurumlardan kaynaklanan gecikmeler hariç) tamamlanması, evrakları tamamlanan engelli hakkında 3,4 ve 5’inci maddelerde belirtildiği şekilde işlem yapılması;

7. Yukarıdaki diğer maddelerde belirtilen hususların dışında, normal işlemleri yapılan ve bakım raporunda bakıma muhtaç engellinün özel bakım merkezine yerleştirilmesi kararı verilen ancak il müdürlüğünün vereceği yerleştirme onayı sürecinde eksik evrak tespit edilen vakalarda; eksik evrakın tamamlanması sürecinin ikinci paragrafta belirtilen acil durumlar nedeniyle sorun oluşturması durumunda, yine acil valilik onayı ile engellinün ilgili özel bakım merkezine yerleştirilmesi ve 2,3,4,5 ve 6’ncı maddelerde belirtildiği şekilde işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi