E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Kimler Engelli Maaşı Alabilir? - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Kimler Engelli Maaşı Alabilir?

Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı ve Engelli Yakını Aylığı Hak Sahipliği Kimler İçin Geçerli?
Bakıma Muhtaç Engelli Aylığı

18 yaşından büyük ve başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek kadar engelli (Tüm vücut fonksiyon kaybı %70 olan) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık sahibi olmayan yurttaşlarımızdan her türlü gelirleri ile nafaka yükümlüsü yakınlarından aldığı veya alabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması muhtaçlık sınırının (halen 86,41 TL’nin) altında olan kimselere 2022 sayılı kanunda belirtilen aylığın 3 katı olarak (halen 259,23 TL) ödenen aylık olmaktadır.
SGY’ya göre buradaki nafaka kavramı mahkeme ile kararlaştırılmış nafaka kavramından daha geniş  bir anlam taşıyor. Türk Medeni Kanunundaki anlamıyla “ Herkes yardım etmediği taktirde yoksulluğa düşecek üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına bağlıdır.”  Hükmü doğrultusunda anlam taşıyor.

Her türlü gelirleri  toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarın tespitinde bakmakla yükümlü olunan birey sayısı kavramı önem taşıyor. Zira bu gelir rakamının bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden daha az olup olmadığı, bakıma muhtaç engellilerin ve bu engellilere verilecek bakım hizmetleri ile bu hizmetlerin ücretlendirilmesi ve ücretlerin ödemesi yapılıp yapılmayacağının saptanmasına yarıyor.

Gelir tespiti yapılırken engellinin nafaka yükümlüsü her bir yakınının kişiye ayırabileceği nafaka miktarı göz önüne alınıyor, hanenin toplam gelirinin kişi sayısına bölünmesiyle elde edilecek rakam esas alınmıyor.

Daha önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananların yanı sıra isteğe bağlı pirim ödeyenler ile birlikte SGK’ya pirim ödeyenler de kanun kapsamı dışında tutulmuşlardı.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi