E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Bağkurlu Engellinin Emeklilik işlemleri - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Bağkurlu Engellinin Emeklilik işlemleri

Sakatlık İndirimi Nedir ve Sakatlık İndirimi Tutarları ne kadardır?
Gelir Vergisi Kanuna göre,
çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,
asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,
asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır.

birinci derece engelliler için 680 TL,
ikinci derece engelliler için 330 TL,
üçüncü derece engelliler için 160 TL

Bu tutarlar, sakat ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat matrahından, Serbest Meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir.

Bağkurlularda vergi indirim hakkının bunun dışında bir avantajı yok. SSK’lı olanlar ise vergi indirim hakkını elde ettiklerinde erken emeklilik hakkı da elde etmiş olurlar.

Bağkur’luların erken emekliliği ile vergi indirim hakkı elde edip etmemelerinin hiç bir ilgisi yok. Bağkurlu engelliler da erken emekli olabilirler 5510/28. maddeye göre, ama onların erken emekli olaiblmeleri için emeklilik zamanları geldiğinde sakatlık oranlarını tespit ettirmeleri gerek. Kurum sevkiyle sakatlık oranı cetveli’ne göre alacakları işgücü kaybı oranına göre aşağıdaki şartlarda erken emekli olabilirler:
% 60 ve üzeri olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 15 yıldan beri sigortalı olmaları ve 3960 gün,
% 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
% 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün primle emekli edilirler.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi