E-POSTA ÜYELİĞİ
E-Posta Adresiniz
        
Engelli Memur Alımında Değişiklikler Yapıldı - TÜM ÖZÜRLÜLER VE AİLELERİ DERNEĞİ
Engelli Memur Alımında Değişiklikler YapıldıEngelli memur alım yönetmeliği 3 Eylül 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikte, engelli memur adayları tarafından en çok istenen merkezi sınav uygulaması yine getirilememiştir. Buna karşın, hali hazırda memur olanlar ile daha önce memur iken istifa edenlerin engelli memur alımlarına başvurmasını engelleyen hükümler kaldırılmıştır.

ÇALIŞANLAR VE İSTİFA EDENLER DE BAŞVURABİLECEK?

Yönetmelikte daha önce yer alan düzenlemede, “ilk defa” ibareleri yer aldığı için çalışan engelli memurlar ile daha önce memur iken istifa eden engelli memurlar, engelli alım ilanlarına başvuramamaktaydı. Yapılan düzenleme ile bu kısıtlama kaldırılmıştır. Buna göre yayımlanacak olan ilanlara engelli memur olarak çalışanlar ve istifa etmiş olanlar da başvurabilecek. Çalışan engelli memurlar, muvafakat alarak geçiş yapabilecektir.

Engelli SAĞLIK RAPORU

Engelli sağlık raporu, önceki düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre verilmekteydi. Yeni yönetmeliğe göre “Engellilük Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre verilecektir. Bu yönetmelikte engelli sağlık kurulu raporunu hangi hastanelerin verebileceği tek tek belirtilmiştir.

1 YIL HAPİS CEZASI ALANLAR Engelli MEMUR OLAMAYACAK

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yapılan düzenleme, engelli memur alımında da uygulanacaktır. Buna göre, “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” şartı aranacaktır.

SINAV SONUÇLARI İLAN EDİLİRKEN PUANLAR DA İLAN EDİLECEK

Engelli memur alınırken çoktan seçmeli bir test uygulanmaktadır. Bu sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren 30 gün içinde açıklanmaktadır. Önceki düzenlemede sonuçlar açıklanırken sınav puanlarının açıklanacağına dair bir hüküm yoktu. Yeni düzenlemede bu hükme yer verilmiştir.

ESKİ SINAVLAR HAKKINDA ESKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Yukarıda yer verdiğimiz düzenlemeler, 3 Eylül 2010 tarihinden sonra açılan engelli memur alım sınavları nedeniyle, Ekim-Kasım dönemindeki ilanda uygulanacaktır.

Bütün Hakları TÜMÖZDER adına Başkan Mehmet Ali Bakici'ye aittir.
Yurtdışı Eğitim Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Eğitim Bulgaristan Üniversiteleri Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Bosna Hersek Üniversiteleri Bosna Hersek Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi